TX Nefario - шаблон joomla Форекс

 

 

 

 

 

BRØNNØYSUND BÅTFORENING

 

 

 

ÅRSMØTE ONSDAG 20. APRIL 2022 KL 18.00

 

 

 

SAKSLISTE:

 

1 KONSTITUERING

 

2 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2021

 

3 REGNSKAP FOR 2021 MED REVISORS BERETNING

 

4 INNKOMNE FORSLAG

 

5 BUDSJETT FOR 2022 

 

6 VALG 

 

 

 

STYRET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL

 fra årsmøte i Brønnøysund Båtforening

 Tid: 16.06.2021, kl 18:00 – kl 19:30

 Sted: Klubbhuset på Gårdsøya

 

8 medlemmer inkludert fire fra styret deltok på årsmøtet.

 

Saksliste

  Sak 1/21 Konstituering

 

 Sak 2/21 Styrets årsberetning for 2020

 

 Sak 3/21 Regnskap for året 2020 med revisors vurdering

 

Sak 4/21 Innkomne forslag

 

Sak 5/21 Budsjett for året 2021

 

 Sak 6/21 Langtidsbudsjett for 5 år

 

 Sak 7/21 Valg

 

Sak 1/21 Konstituering Det ble forespurt om hvordan kunngjøring av årsmøtet er foretatt. Styreleder viste til at det var kunngjort i Brønnøysunds Avis to ganger samt oppslag på Klubbhuset.

 

Vedtak: Møteleder: Tor Berg

 

Sekretær: Arnt Olsen

 

 To medlemmer til å underskrive protokollen: Roger Holmstrand og Terje Kristiansen.

 

 Sak 2/21 Styrets årsberetning for 2020

 

 Leder Tor Berg leste opp årsberetningen og orienterte nærmere om enkelte forhold. Vedtak: Styrets årsberetning tas til etterretning.

 

2 Under denne saken ble drøftet om det er hensiktsmessig å opprette en lukket gruppe på Facebook med formål å raskt komme ut med informasjon og meldinger m.m. til medlemmene. Styret får i oppdrag å utrede og ta stilling til saken.

 

 Sak 3/21 Regnskap for året 2020 med revisors beretning

 

Kasserer Arnt Olsen gikk gjennom regnskapet for 2020 med revisors beretning datert 26. februar 2021.

 

Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for Brønnøysund båtforening for året 2020.

 

Sak 4/21 Innkomne forslag Tor Berg framla styrets forslag om å øke betalingssatsene for bruk av høytrykksspyler fra kr 75 til kr 100.

 

Vedtak: Årsmøtet vedtar styret sitt forslag om å øke betalingssatsene for bruk av høytrykksspyler fra kr 75 til kr 100.

 

 Sak 5/21 Driftsbudsjett for året 2021

 

 Leder og kasserer orienterte i saken

 

Vedtak: Framlagte forslag til budsjett for året 2021 vedtas.

 

Sak 6/21 Langtidsbudsjett

 

Leder orienterte i saken

 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

 

 Sak 7/21 Valg

  Valgkomiteen har bestått av Erling Moen og Per Børre Olsen.

 3Valgkomiteen la fram følgende innstilling:

 Styret:

 Leder Tor Berg                                                for 1 år                gjenvalg

 Styremedlem Roger Stenbakk Olsen                  for 2 år                 ny

 Styremedlem Roger Holmstrand                                                    ikke på valg

 Styremedlem Jan Karsten Nilsen                         for 2 år                gjenvalg

 Styremedlem Bjørn Johansen                                                       ikke på valg

 1.varamedlem Jostein Waag                              for 1 år                gjenvalg

 2.varamedlem Einar Jan Gabrielsen                     for 1 år                gjenvalg                             

 

 Pirsjefer:          

 Pir 1 Vidar Aakerøy                                        for 1 år                 gjenvalg

 Pir 2 Kenneth Jægersen                                  for 1 år                 gjenvalg

 Pir 3 Ronny Kristiansen                                    for 1 år                  ny

 Pir 4 Tor Bærøy                                             for 1 år                  gjenvalg

 Pir 5 Svein Erik Aarsund                                   for 1 år                  ny

 

Bryggesjef Strømøya:

 Jostein Waag                                                for 1 år                  gjenvalg

 

 Revisor:

 Brage Brækkan                                             for 1 år                   gjenvalg

 Slippsjef:           

 Terje Kristiansen                                           for 1 år                   gjenvalg

 

 

 

Innstilling til godtgjørelser:

 

Beholdes uendret

 

 Formann 21 000,-

 

 Kasserer 8 000,-

 

Valgkomitee foreslås av styret.

 

Vedtak:

 

Valgkomiteens innstilling til leder og styremedlemmer, slippsjef, pirsjefer, bryggesjef Strømøya og revisor vedtas. Som valgkomite gjenvelges Per Børre Olsen og Erling Moen

 

 For året 2021 gis formannen en godtgjørelse stor kr 21 000,- og kasserer gis en godtgjørelse stor

 

 kr 8 000.

 

 

 

Møtet slutt klokken 19:30

                                                                    Arnt Olsen

                                                                                  Sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRØNNØYSUND BÅTFORENING

  

ÅRSMØTE 16. JUNI 2021 KL 18.00

 

 

 

SAKSLISTE:

 

1  KONSTITUERING

 

2  STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2020

 

3  REGNSKAP FOR 2020 MED REVISORS BERETNING

 

4  INNKOMNE FORSLAG

 

5  BUDSJETT FOR 2021

 

6  LANGTIDSBUDSJETT FOR 5 ÅR

 

7  VALG 

 

 

 

STYRET