"Juni" i god bør, Mofjellet i bakgrunnen BBF-Seilernes møteplass