Det har alltid vært ivrige seilere i Brønnøy. Grovt sett finner vi dem enten opptatt med tradisjonsbåter, eller i moderne seilbåter av plast. Båtstørrelsen har variert i begge gruppene, fra enmannsbåter til havseilere eller fembøringer. Denne siden vil konsentrere seg om foreningas plastbåtseilere, - og, vi er rause og tar med også de andre seilerne i Brønnøy, de uten tilknytning til foreninga.

 

 

 

 

 

                                                                        Desemberseiling

(Fargede ord i teksten kan være link til ny side. Enkelte bilder er også klikkbar/er link til ny side)